ઉદ્યોગ સમાચાર

  • ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ કેવી રીતે પસંદ કરવા

    ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ ખરીદવા માટેની સાવચેતી: સૌ પ્રથમ, ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ હાથથી પકડેલા અથવા જંગમ યાંત્રિક સાધનો છે જે મોટર અથવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ દ્વારા સંચાલિત છે અને ટ્રાન્સમિશન મિકેનિઝમ દ્વારા કાર્યકારી માથા દ્વારા સંચાલિત છે. ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સમાં સરળ વહન, સરળ કામગીરીની લાક્ષણિકતાઓ હોય છે ...
    વધુ વાંચો