उद्योग समाचार

  • इलेक्ट्रिक उपकरणहरू कसरी छनौट गर्ने

    विद्युतीय उपकरणहरू खरीदको लागि सावधानी: सबै भन्दा पहिले, विद्युतीय उपकरणहरू हातले समात्ने वा चल वा यांत्रिक उपकरणहरू हुन् जुन मोटर वा इलेक्ट्रोमग्नेटद्वारा संचालित हुन्छन् र प्रसारण संयन्त्रको माध्यमबाट कार्य टाउकोमा काम गर्दछन्। इलेक्ट्रिक उपकरणहरू संग बोक्न सजिलो को सुविधा को छ, साधारण अपरेशन ...
    थप पढ्नुहोस्