कम्पनी समाचार

  • कसरी तपाईंको गाडीबाट पा .्ग्रे हटाउने

    तपाईको टायर तपाईको गाडीको एक अनिवार्य अंग हो। तिनीहरू त्यहाँ सुरक्षा, आराम, र प्रदर्शनको लागि छन्। टायरहरू पा the्ग्राहरूमा राखिन्छन्, जुन बारीमा गाडीमा राखिन्छ। केही सवारी साधनहरु मा दिशात्मक वा स्थितिगत टायर हुन्छ। दिशात्मकको अर्थ भनेको तिवारी ...
    थप पढ्नुहोस्