कम्पनी समाचार

  • तपाईंको गाडीबाट पाङ्ग्राहरू कसरी हटाउने

    तपाइँको टायर तपाइँको वाहन को एक आवश्यक भाग हो।तिनीहरू सुरक्षा, आराम र प्रदर्शनको लागि त्यहाँ छन्।टायरहरू पाङ्ग्राहरूमा माउन्ट गरिएका छन्, जुन बारीमा गाडीमा माउन्ट गरिन्छ।केही सवारी साधनहरूमा दिशात्मक वा स्थितिगत टायरहरू छन्।दिशात्मक भनेको ति...
    थप पढ्नुहोस्