ព័ត៌មានផលិតផល

  • ប្រភេទឧបករណ៍អគ្គិសនី

    ខួងអគ្គិសនីលក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗគឺ ៤, ៦, ៨, ១០, ១៣, ១៦, ១៩, ២៣, ២៥, ៣២, ៣៨, ៤៩ ម។ ម។ ល។ នៃ 390n / ម។ ចំពោះលោហៈដែលមិនមែនជាផ្លាស្ទិចនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតម៉ា ...
    អាន​បន្ថែម