ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • វិធីដកកង់ចេញពីយានយន្តរបស់អ្នក

    សំបកកង់របស់អ្នកគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយានយន្តរបស់អ្នក។ ពួកគេនៅទីនោះដើម្បីសុវត្ថិភាពការលួងលោមនិងការអនុវត្ត។ សំបកកង់ត្រូវបានម៉ោនទៅនឹងកង់ដែលនៅក្នុងវេនត្រូវបានម៉ោនទៅនឹងយានយន្ត។ យានយន្តខ្លះមានសំបកកង់ទិសដៅឬទីតាំង។ ទិសដៅមានន័យថាត ...
    អាន​បន្ថែម