فرهنگ شرکت

فرهنگ سازمانی "غذای معنوی" کارمندان است ، برای بهبود تیم تقویت اعتماد به نفس از "گنگهای قدرت و اعتبار" ، مشعل "فانوس دریایی" ما برای لغزش امواج است.

بازی کامل را به فرهنگ سازمانی "چسب ، کاتالیزور ، روان کننده" ، نقش ، فعال کردن توسعه فرهنگی "آب" ، می تواند "لایه های یخ" را در توسعه شرکت ذوب کند.

چشم انداز

رهبر صنعت موتور چین ، مدافعان صنعت انرژی های تجدیدپذیر شوید.

ماموریت

تلاش خستگی ناپذیر برای ارائه درجه یک ، راندمان بالا ، صرفه جویی در انرژی موتور در مشتریان!

وقف دائماً با انرژی تجدیدپذیر ، گردش خون و تمیز دائماً به دنیا ارائه دهید!

مفهوم

قدرت مداوم ، نوآوری مداوم

سرعت سرب ، کارایی بالا و صرفه جویی در انرژی