Văn hóa công ty

Văn hóa doanh nghiệp là “món ăn tinh thần” của người lao động, nâng cao niềm tin nâng cao đội ngũ “tiếng chiêng uy lực”, là ngọn đuốc “ngọn hải đăng” của chúng ta để vượt sóng.

Phát huy đầy đủ vai trò "chất kết dính, chất xúc tác, chất bôi trơn" của văn hóa doanh nghiệp, Kích hoạt sự phát triển văn hóa của "nước", có thể làm tan chảy "lớp băng" trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Trở thành người dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, ủng hộ ngành năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ

Hãy nỗ lực không mệt mỏi để cung cấp cho khách hàng động cơ hạng nhất, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng!

Cống hiến liên tục cung cấp cho thế giới năng lượng sạch, tuần hoàn, tái tạo liên tục!

Ý tưởng

Sức mạnh không đổi, đổi mới liên tục

Tốc độ dẫn, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng