Văn hóa công ty

Văn hóa doanh nghiệp là “món ăn tinh thần” của người lao động, để nâng cao niềm tin cho đội ngũ “tiếng cồng uy lực và uy tín”, là ngọn đuốc “ngọn hải đăng” của chúng ta để vượt sóng.

Phát huy hết vai trò văn hóa doanh nghiệp “chất kết dính, chất xúc tác, chất bôi trơn”, Kích hoạt phát triển văn hóa “nước”, có thể làm tan chảy “lớp băng” trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Trở thành nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp động cơ Trung Quốc, những người ủng hộ ngành năng lượng tái tạo.

Sứ mệnh

Nỗ lực không mệt mỏi để cung cấp cho khách hàng những động cơ hạng nhất, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng!

Devote liên tục cung cấp cho thế giới năng lượng sạch liên tục tái tạo, tuần hoàn!

Ý tưởng

Sức mạnh không đổi, đổi mới liên tục

Tốc độ dẫn đầu, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng