Şirkət Mədəniyyəti

Müəssisə mədəniyyəti işçinin "mənəvi qidasıdır", "güc və prestij gong" komandasının inamını artırmaq, dalğaları sürüşdürmək üçün "mayak" ın məşəlimizdir.

Müəssisəyə "yapışqan, katalizator, sürtkü yağları" mədəniyyətinə tam oyun verin, "suyun" mədəni inkişafını aktivləşdirin, müəssisələrin inkişafında "buz qatlarını" əridə bilərsiniz.

Vizyon

Çin motor sənayesinin lideri, bərpa olunan enerji sənayesi tərəfdarları olun.

Missiya

Müştərilərə birinci dərəcəli, yüksək səmərəlilik, mühərrik enerjisinə qənaət etmək üçün yorulmadan səy göstərin!

Daima dünyanı daim yenilənə bilən, dövriyyəli, təmiz enerji ilə təmin edin!

Konsepsiya

Daimi güc, davamlı yenilik

Qurğuşun sürəti, yüksək səmərəlilik və enerji qənaəti