Kultura e ndërmarrjes

Kultura e ndërmarrjes është "ushqimi shpirtëror" i punonjësit, për të përmirësuar ekipin e rritjes së besimit të "pushtetit dhe prestigjit", është pishtari ynë i "far" për të rrëshqitur valët.

Jepni lojë të plotë kulturës së ndërmarrjeve të "ngjitësit, katalizatorëve, lubrifikantëve", rolit, Aktivizoni zhvillimin kulturor të "ujit", mund të shkrijnë "shtresat e akullit" në zhvillimin e ndërmarrjeve.

Vizioni

Bëhuni udhëheqës i industrisë kineze motorike, mbrojtës të industrisë së energjisë së rinovueshme.

Misioni

Bëni përpjekje të palodhshme për të siguruar klientët me klasë të parë, efikasitet të lartë, kursim të energjisë së motorit!

Përkushtoni vazhdimisht siguroji botës me energji të vazhdueshme të rinovueshme, qarkullim, energji të pastër!

Koncept

Fuqia e vazhdueshme, inovacioni i vazhdueshëm

Shpejtësia e plumbit, efikasiteti i lartë dhe kursimi i energjisë